FANDOM


Chojo Tekina ist ein Schüler der Akademi High School und Mitglied des Occult Clubs.

Erscheinungsbild Bearbeiten

Wie die anderen Mitglieder im Occult Club hat er dunkelblaue, zerzauste Haare und lila Augen.

Persönlichkeit Bearbeiten

Chojo ist ein Schüler mit dem Typ Zurückhaltend. Nebenbei interessiert er sich für den Okkult.

Routine Bearbeiten

7.00 Bearbeiten

Chojo betritt die Schule.

7.05 Bearbeiten

Er zieht seine Schuhe um.

7.10 Bearbeiten

Er geht mit den anderen Mitgliedern in den Occult Club und setzt sich dort auf seinen Stuhl und liest.

8.00Bearbeiten

Er macht sich auf den Weg in seine Klasse.

8.10Bearbeiten

Er setzt sich.

1.00Bearbeiten

Sein Unterricht ist zu Ende.

1.10Bearbeiten

Er setzt sich wieder auf seinen Stuhl im Occult Club und liest.

1.25Bearbeiten

Er geht in seine Klasse.

1.30Bearbeiten

Er setzt sich auf seinen Platz.

3.30Bearbeiten

Sein Unterricht ist zu Ende.

3.50Bearbeiten

Er setzt sich wieder auf seinen Stuhl im Occult Club und bleibt dort bis zum Ende der Schulzeit.

Zitate Bearbeiten

"I'm getting out of here!"

"Ich verschwinde von hier!"

- Chojo, wenn er Zeuge eines Mordes wird -

"I haven't told anyone what I saw, but please leave me alone!"

"Ich habe wirklich niemandem erzählt was ich gesehen habe, aber lass mich bitte in Ruhe!"

- Chojo, wenn er weiß, dass du gemordet hast, aber die Polizei dich für unschudig erklärt hat -

Galerie Bearbeiten

Schüler und Lehrer der Akademi High School
Klasse 1-1 Yui Rio - Shima Shita - Haruto Yuto - Daku Atsu - Haruto Yuto - Pippi Osu - Horuda Puresu
Klasse 1-2 Yuna Hina - Kokuma Jutsu - Sota Yuki - Juku Ren - Hoshiko Mizudori - Ryuto Ippongo - Homu Kurusu
Klasse 2-1 Yandere-chan - Osana Najimi - Koharu Hinata - Mina Rai - Hayato Haruki - Chojo Tekina - Kokoro Momoiro - Sakyu Basu - Aoi Ryugoku - Gaku Hikitsuri - Hokuto Furukizu - Meka Nikaru
Klasse 2-2 Mei Mio - Supana Churu - Ryusei Koki - Sho Kunin - Inkyu Basu - Hana Daidaiyama - Shiromi Torayoshi - Dairoku Surikizu - Hayanari Tsumeato - Yaku Zaishi
Klasse 3-1 Saki Miyu - Sora Sosuke - Shin Higaku - Mai Waifu - Midori Gurin - Kashiko Murasaki - Akane Toriyasu - Umeji Kizuguchi - Horo Guramo
Klasse 3-2 Musume Ronshaku - Kuu Dere - Kokona Haruka - Oka Ruto - Senpai - Budo Masuta - Riku Soma - Kuroko Kamenaga - Kaga Kusha
Schülervertretung Kuroko Kamenaga - Akane Toriyasu - Aoi Ryugoku - Shiromi Torayoshi - (Megami Saikou)
Lehrer Reina Nana - Natsuki Anna - Rino Fuka - Shiori Risa - Karin Hana - Kaho Kanon - Kyoshi Taiso - Genka Kunahito