FANDOM


Daku Atsu ist ein Schüler der Akademi High School und Mitglied des Occult Clubs.

Erscheinungsbild Bearbeiten

Wie alle Mitglieder im Okkult Club hat er dunkelblaue Haare und lila Augen. Zusätzlich trägt er eine schwarze Brille.

Persönlichkeit Bearbeiten

Daku ist ein Einzelgänger. Wenn er Zeuge eines Mordes wird, wird er weglaufen. Nebenbei interessiert er sich für den Okkult.

Routine Bearbeiten

7.00Bearbeiten

Daku betritt die Schule.

7.05Bearbeiten

Er zieht seine Schuhe um.

7.10Bearbeiten

Er geht mit den anderen Mitgliedern in den Occult Club und setzt sich auf seinen Stuhl und liest.

8.00Bearbeiten

Er macht sich auf den Weg in seine Klasse.

8.05Bearbeiten

Er setzt sich.

1.00Bearbeiten

Sein Unterricht ist zu Ende.

1.05Bearbeiten

Er setzt sich wieder auf seinen Stuhl im Occult Club und liest.

1.25Bearbeiten

Er geht in seine Klasse

1.30Bearbeiten

Er setzt sich auf seinen Platz.

3.30Bearbeiten

Sein Unterricht ist zu Ende.

3.45Bearbeiten

Er setzt sich wieder auf seinen Stuhl im Occult Club und bleibt dort bis zum Ende der Schulzeit.

Schüler und Lehrer der Akademi High School
Klasse 1-1 Yui Rio - Shima Shita - Haruto Yuto - Daku Atsu - Haruto Yuto - Pippi Osu - Horuda Puresu
Klasse 1-2 Yuna Hina - Kokuma Jutsu - Sota Yuki - Juku Ren - Hoshiko Mizudori - Ryuto Ippongo - Homu Kurusu
Klasse 2-1 Yandere-chan - Osana Najimi - Koharu Hinata - Mina Rai - Hayato Haruki - Chojo Tekina - Kokoro Momoiro - Sakyu Basu - Aoi Ryugoku - Gaku Hikitsuri - Hokuto Furukizu - Meka Nikaru
Klasse 2-2 Mei Mio - Supana Churu - Ryusei Koki - Sho Kunin - Inkyu Basu - Hana Daidaiyama - Shiromi Torayoshi - Dairoku Surikizu - Hayanari Tsumeato - Yaku Zaishi
Klasse 3-1 Saki Miyu - Sora Sosuke - Shin Higaku - Mai Waifu - Midori Gurin - Kashiko Murasaki - Akane Toriyasu - Umeji Kizuguchi - Horo Guramo
Klasse 3-2 Musume Ronshaku - Kuu Dere - Kokona Haruka - Oka Ruto - Senpai - Budo Masuta - Riku Soma - Kuroko Kamenaga - Kaga Kusha
Schülervertretung Kuroko Kamenaga - Akane Toriyasu - Aoi Ryugoku - Shiromi Torayoshi - (Megami Saikou)
Lehrer Reina Nana - Natsuki Anna - Rino Fuka - Shiori Risa - Karin Hana - Kaho Kanon - Kyoshi Taiso - Genka Kunahito