FANDOM


Shin Higaku ist ein Mitglied und zweiter Anführer im Occult Club.

Erscheinungsbild Bearbeiten

Wie die anderen Mitglieder im Occult Club hat er dunkelblaue, zerzauste Haare und dunkelviolette Augen.

Persönlichkeit Bearbeiten

Shin ist ein Schüler der Persönlichkeit Streber. Nebenbei ist er an dem Okkult interessiert.

Routine Bearbeiten

7.00Bearbeiten

Shin betritt die Schule.

7.05Bearbeiten

Er wechselt seine Schuhe.

7.10Bearbeiten

Er geht mit den anderen Mitgliedern in den Occult Club und setzt sich dort auf seinen Stuhl und liest.

8.00Bearbeiten

Er macht sich auf den Weg in seine Klasse.

8.10Bearbeiten

Er setzt sich auf seinen Platz.

8.30Bearbeiten

Sein Unterricht beginnt.

1.00Bearbeiten

Sein Unterricht ist zu Ende.

1.20Bearbeiten

Er setzt sich auf seinen Stuhl im Occult Club.

1.25Bearbeiten

Er macht sich auf den Weg in seine Klasse.

1.35Bearbeiten

Er setz sich auf seinen Platz.

3.30Bearbeiten

Sein Unterricht ist zu Ende.

3.55Bearbeiten

Er setzt sich auf seinen Stuhl im Occult Club und bleibt dort bis zum Ende der Schulzeit.

Beziehungen Bearbeiten

Oka Ruto Bearbeiten

Er vertritt sie als Club Anführer, wenn sie nicht da ist.

Zitate Bearbeiten

Trivia Bearbeiten

  • Er wurde im 1. Januar 2016 Build hinzugefügt
  • Sein Name ist ein Wortspiel: Shinhigaku (神秘学) ist japanisch und bedeutet Okkultismus
  • Er ist neben Oka der einzige Charakter im Okkult Club, von dem man beide Augen sieht

Galerie Bearbeiten

Schüler und Lehrer der Akademi High School
Klasse 1-1 Yui Rio - Shima Shita - Haruto Yuto - Daku Atsu - Haruto Yuto - Pippi Osu - Horuda Puresu
Klasse 1-2 Yuna Hina - Kokuma Jutsu - Sota Yuki - Juku Ren - Hoshiko Mizudori - Ryuto Ippongo - Homu Kurusu
Klasse 2-1 Yandere-chan - Osana Najimi - Koharu Hinata - Mina Rai - Hayato Haruki - Chojo Tekina - Kokoro Momoiro - Sakyu Basu - Aoi Ryugoku - Gaku Hikitsuri - Hokuto Furukizu - Meka Nikaru
Klasse 2-2 Mei Mio - Supana Churu - Ryusei Koki - Sho Kunin - Inkyu Basu - Hana Daidaiyama - Shiromi Torayoshi - Dairoku Surikizu - Hayanari Tsumeato - Yaku Zaishi
Klasse 3-1 Saki Miyu - Sora Sosuke - Shin Higaku - Mai Waifu - Midori Gurin - Kashiko Murasaki - Akane Toriyasu - Umeji Kizuguchi - Horo Guramo
Klasse 3-2 Musume Ronshaku - Kuu Dere - Kokona Haruka - Oka Ruto - Senpai - Budo Masuta - Riku Soma - Kuroko Kamenaga - Kaga Kusha
Schülervertretung Kuroko Kamenaga - Akane Toriyasu - Aoi Ryugoku - Shiromi Torayoshi - (Megami Saikou)
Lehrer Reina Nana - Natsuki Anna - Rino Fuka - Shiori Risa - Karin Hana - Kaho Kanon - Kyoshi Taiso - Genka Kunahito