FANDOM


Supana Churu ist eine Schülerin der Akademi High School und ein Mitglied des Okkult Klubs.

AussehenBearbeiten

Wie alle anderen Mitglieder im Occult Club hat sie dunkelblaue, zerzauste Haare und lila Augen. Zusätzlich trägt sie eine Augenklappe und hat Zöpfe, die mit Haargummis, welche an Totenköpfe erinnern, zusammen gebunden sind.

Persönlichkeit Bearbeiten

Supana ist eine Schülerin mit dem Typen Zurückhaltend. Nebenbei interessiert sie sich für den Okkult. Laut Info-Chan soll sie eine blühende Fantasie haben.

Routine Bearbeiten

7.05 AMBearbeiten

Supana betritt das Schulgelände.

7.10 AMBearbeiten

Supana geht zu ihrem Schließfach und zieht ihre Indoor-Schuhe an.

7.15 AMBearbeiten

Supana geht mit den anderen Mitgliedern in den Okkult Klub und setzt sich dort auf ihren Stuhl und liest.

8.00 AMBearbeiten

Supana geht in die Klasse 2-2 und beschäftigt sich mit ihrem Handy.

8.30 AMBearbeiten

Supana ist im Vormittagsunterricht.

1.00 PMBearbeiten

Supana geht wieder in den Okkult Klub und liest weiter.

1.22 PMBearbeiten

Supana geht in ihre Klasse zurück und beschäftigt sich mit ihrem Handy.

1.30 PMBearbeiten

Supana ist im Nachmittagsunterricht.

3.30 PMBearbeiten

Supana putzt die Toiletten der Mädchen im zweiten Stockwerk.

4.00 PMBearbeiten

Supana geht wieder in den Okkult Klub und bleibt dort bis zum Ende des Schultages.

Trivia Bearbeiten

  • Ihr Model stammt von Druelbrozo

Galerie Bearbeiten

Schüler und Lehrer der Akademi High School
Klasse 1-1 Yui Rio - Shima Shita - Haruto Yuto - Daku Atsu - Haruto Yuto - Pippi Osu - Horuda Puresu
Klasse 1-2 Yuna Hina - Kokuma Jutsu - Sota Yuki - Juku Ren - Hoshiko Mizudori - Ryuto Ippongo - Homu Kurusu
Klasse 2-1 Yandere-chan - Osana Najimi - Koharu Hinata - Mina Rai - Hayato Haruki - Chojo Tekina - Kokoro Momoiro - Sakyu Basu - Aoi Ryugoku - Gaku Hikitsuri - Hokuto Furukizu - Meka Nikaru
Klasse 2-2 Mei Mio - Supana Churu - Ryusei Koki - Sho Kunin - Inkyu Basu - Hana Daidaiyama - Shiromi Torayoshi - Dairoku Surikizu - Hayanari Tsumeato - Yaku Zaishi
Klasse 3-1 Saki Miyu - Sora Sosuke - Shin Higaku - Mai Waifu - Midori Gurin - Kashiko Murasaki - Akane Toriyasu - Umeji Kizuguchi - Horo Guramo
Klasse 3-2 Musume Ronshaku - Kuu Dere - Kokona Haruka - Oka Ruto - Senpai - Budo Masuta - Riku Soma - Kuroko Kamenaga - Kaga Kusha
Schülervertretung Kuroko Kamenaga - Akane Toriyasu - Aoi Ryugoku - Shiromi Torayoshi - (Megami Saikou)
Lehrer Reina Nana - Natsuki Anna - Rino Fuka - Shiori Risa - Karin Hana - Kaho Kanon - Kyoshi Taiso - Genka Kunahito